Studenti získají znalosti o nástrojích zvyšujících produktivitu ve strojírenské výrobě. Při výuce předmětu se seznámí: a) se základními principy systémů pro polohování a upínání a jejich prvky (speciální a ovládací prvky), b) s ručními a automatizovanými montážními systémy, jejich strukturou a prvky (zásobníky, dopravní-ky, podavače manipulátory, roboty), operačními jednotkami (montážní přípravky a nástroje) a zařízení-mi pro vzájemnou orientaci.