Předmět navazuje na předmět Technologie obrábění a aditivní technologie s cílem prohloubit teoretické znalosti v dané oblasti.