Předmět u studentů rozšiřuje znalosti o teoretických základech technologického projektování pro jed-notlivé prostorové struktury. Studenti se seznámí s projektovými rozbory, kapacitními propočty, návrhy projektů strojírenské technologie pro danou úroveň projektu, též s řešením požadavků bezpečnosti, hygieny práce a ergonomickými hledisky.