Předmět je zaměřen na základní obory ve strojírenství a seznamuje studenty s technologiemi a výrobními postupy používanými ve strojírenské výrobě, a to jak v kusové, tak sériové a hromadné. Samostatná část je věnována základům strojírenské metrologie. Vedle toho jsou prezentovány základní typy strojních součástí, mechanismů, motorů a pracovních strojů.