Struktura, vlastnosti a použití všech základních typů textilních vláken. Procesy získávání přírodních vláken, strukturální charakteristiky a vlastnosti ovlivňující jejich zpracování, resp. použití. Zvláštnosti výroby chemických vláken, vznik struktury a všechny základní vlastnosti. Složení vláken a jeho vliv na vlastnosti. Základních oblasti aplikace textilních vláken.