Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou mezinárodního cestovního ruchu s ohledem na jeho rozvoj a multiplikační efekty v kontextu mezinárodních ekonomických vztahů. Studenti získají znalosti související s regionalizací mezinárodního cestovního ruchu, s jeho institucionálním zajištěním a dále s vybranými specifiky v mezinárodním kontextu (kulturní dědictví, udržitelnost, konkurenceschopnost, doprava).