Cílem předmětu je seznámit studenty se strukturou, vlastnostmi a možnostmi využití vybraných typů textilních vláken a nevlákenných materiálů (sklo, kovy, plasty, biomateriály a dal.) pro rozvoj možností designérské tvorby. Přednášky sledují vztah mezi strukturou a vlastnostmi těchto materiálů v souvislosti s jejich technologickou aplikací, a to i v možných materiálových kombinacích.