Předmět Speciální vlákna je zaměřen na rozšíření znalostí studentů v oblasti moderních vlákenných materiálů, určených zejména pro technické aplikace, a navazuje na předmět Textilní vlákna. Jsou zde představeny nejdůležitější materiály z kategorie vysoce výkonných vláken (s vysokou pevností, vysokým modulem, chemickou a tepelnou odolností) a z kategorie vysocefunkčních vláken, které mají např. zlepšené tepelně-izolační vlastnosti, superabsorpční schopnosti, elektrickou či tepelnou vodivost, atd. Budou popsány základní charakteristiky vláken v obou těchto kategoriích. Přehledně budou uvedeny mechanické, fyzikálně-chemické a speciální užitné vlastnosti těchto vláken. Budou ukázány speciální postupy výroby těchto vláken a vysvětlena jejich souvislost s tvorbou vlákenné struktury.