Cílem semináře je seznámit studenty s právními pojmy a instituty, získat základní orientaci v právu a naučit se pracovat s prameny práva.