Předmět seznamuje studenty s pokročilými úlohami mechaniky poddajných těles se zaměřením na textilní struktury. V průběhu studia si student osvojí důležité pojmy z mechaniky, kontaktní mechaniky a experimentální mechaniky. Aplikuje obecné poznatky z mechaniky na vybrané textilní struktury. Předmět nabízí studentovi širší rozhled zahrnující složitější jevy jako je Hertzův kontakt a vzpěr. Závěr bude věnován trendům v mechanice a jejich aplikace.