Cílem povinně volitelného předmětu je seznámení studentů s nejnovějšími trendy v oblasti materiálů využívaných v technické praxi z hlediska chemického složení, struktury, vlastností a využitelnosti.