Cílem předmětu je prohloubení znalostí teorie degradačních procesů v probíhajících v kovových i nekovových materiálech, rozšíření znalostí z oboru mezních stavů materiálů, vytvoření přehledu experimentálních metod používaných ke stanovení odolnosti materiálů vůči působícím silám a prostředím.