Získání přehledu o principech a využitelnosti základních analytických metod.