Získání praktických dovedností při aplikaci základních analytických metod.