Cílem předmětu je získání přehledu o zobrazovacích a analytických metodách využívaných pro charakterizaci struktury a složení materiálů, vysvětlení fyzikálních principů metod, seznámení s instrumentací a aplikačními možnostmi.