Cílem předmětu je získání znalostí na úrovni řešení inženýrských úloh v oblasti modelování technologických procesů tváření, slévání a svařování. Student se seznámí se základními postupy při návrhu, řešení a vyhodnocení virtuálních technologických procesů. Vysvětleny budou principy identifikace a získávání klíčových vstupních parametrů matematických modelů, které se zásadním způsobem podílejí na přesnosti výpočtu pro jednotlivé technologické procesy. V rámci výuky předmětu bude důraz kladen na praktické ukázky a řešení typických úloh pro jednotlivé technologické procesy. Student se seznámí s možnostmi výběru výpočtových modelů, nastavení okrajových podmínek a možností vyhodnocení charakteristických úloh pro jednotlivé technologie tváření, slévání svařování.