Předmět navazuje na základní předmět Tkaní, Konstrukce a vzorování listových tkanin. V rámci předmětu si student prohloubí znalosti týkající se žakárských tkanin z pohledu: přípravy konstrukce žakárské tkaniny, vazebních technik v žakárské konstrukci, definice parametrů tkacího stroje a jeho žakárského prošlupního mechanizmu, zpracování předlohy žakárské tkaniny do podoby vazebné vzornice pro ovládání žakárského prošlupního zařízení, CAD systému pro zpracování žakárské předlohy, realizace jednoduché, víceútkové, víceosnovní a vícenásobné žakárské tkaniny.