Předmět je zaměřen jak na obecnou metrologii zvláštnosti související s měřením textilních materiálů, tak i na aplikaci nástrojů pro řízení jakosti v oblasti hodnocení textilních materiálů. Jsou diskutovány obecné postupy a filosofie teorie měření a metrologických vlastností měřících přístrojů (přesnost, správnost, kalibrace). Jsou popsány techniky zpracování primárních dat (filtrace, komprese, analýza jedno a vícerozměrných dat, interpretace výsledků). Jsou ukázány postupy hodnocení nejistot výsledků měření Jsou uvedeny specifické metody hodnocení jakosti vláken, přízí a plošných textilií. Jsou popsány metody hodnocení nestejnoměrnosti, drsnosti, omaku a tepelného komfortu textilií. Jsou ukázány způsoby hodnocení komfortu s ohledem na jakost textilií.