Cílem předmětu je samostatná tvůrčí odborná a výzkumná činnost při řešení tématu bakalářské práce. V rámci předmětu jsou realizovány pravidelně (nepravidelně) schůzky mezi studentem a vedoucím práce popř. konzultantem práce. V rámci schůzek student bude prezentovat stav přípravy a řešení bakalářské práce a bude konzultovat odborné činnosti. Schůzek se může zúčastnit i další osoby např. zástupci z průmyslu, obzvláště je-li bakalářská práce řešena ve spolupráci s průmyslem. Hodnocení výsledků zajistí vedoucí příslušné bakalářské práce. V případě vážnějších problémů při řešení bakalářské práce popř. řešení zastupitelnosti v případě dlouhodobé nepřítomnosti vedoucího bakalářské práce převezme aktivity garant předmětu.