Obecné principy a zákonitosti procesu konstruování při projektování technických objektů a technologických celků. Metody technické tvůrčí práce. Životný cyklus technického objektu. Metodický přístup k navrhování strojů, hodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení, zásady projektování sériově vyráběných a jednoúčelových strojů. Metody zvyšující tvůrčí potenciál, brainstorming, hodnotová analýza, heuristické postupy, týmová práce. Zásady a metodiky technologičnosti konstrukce. Jakost, bezpečnost a ochranu zdraví a přírody. Unifikace a normalizace. Zásady při tvorbě 2D a 3D dokumentace. Průmyslově právní ochrana.