Cílem předmětu je zvnitřnit zásady koncipování pedagogické práce v rámci vyučovací hodiny a sebereflektivní pojetí přípravy jednotlivých činností.