Design, struktura, vlastnosti a vzorování tkanin a pletenin. Rozbory a navrhování vzorů tkanin a pletenin z pohledu textilního desinatéra. Možnosti CAD systémů pro navrhování textilních vzorů.