Cílem předmětu je získání a prohloubení znalostí v oblasti teorie a konstrukce vybraných uzlů textilních strojů a strojů na výrobu nanovlákenných materiálů. V oblasti textilních strojů je předmět zaměřen na subsystémy protahovacích, dopřádacích, skacích, soukacích, tkacích, pletacích a šicích strojů (průtahová ústrojí, soustava prstenec-běžec, konstrukce vřeten, navíjecí mechanismy, spřádací jednotka, spřádací rotor, soukací jednotka, systémy navíjení a odvíjení příze, brzdičky a systémy dodávání příze, přírazové, prošlupní a prohozní mechanismy, osnovní a zbožový regulátor, zámkové soustavy, zarážkové systémy a hlídače). Teoretický popis a analýza základních technologických procesů a systémů (prohoz útku, balónování příze, systémy volby jehel, rázové zatížení jehel a platin apod.). Uplatnění mechatronických systémů v konstrukci textilních strojů. V oblasti strojů na výrobu nanovlákenných materiálů je předmět zaměřen na konstrukci zvlákňovacích zařízení, zvlákňovacích elektrod a doprovodných systémů potřebných pro výrobu nanovlákenných materiálů. Součástí je analýza elektrického pole v okolí zvlákňovacích elektrod.