Předmět je zaměřen na vybrané partie z teorie a stavby strojů. Principy vyvažování mechanismů a rotorů. Tlumení rázů a metody určení vnitřního tlumení součásti. Přibližné a přesné přímovody. Mechanismy s periodickým posuvným nebo rotačním pohybem hnaného členu. Optimalizační metody v syntéze. Mechanismy s přerušovaným pohybem. Paralelogramy. Mechanismy s pružinami. Dynamika mechanismů s pružnými členy. Elektronické vačkové mechanismy.