Cílem předmětu je, aby student v geografickém vzdělávání získal znalostí a dovedností, chápal postoje a hodnoty v oblasti klíčových kompetencí, odborného obsahu a v kvalitě geografického myšlení.