Naučení se dovednostem k ovládání sebe a jiných lidí pozitivním postojem, umět zvládnout stres i obtížní situace. Získat poznatky a dovednosti asertivního chování i pravidel účinné komunikace ve vlastním profesním zaměření. Seznámit posluchače s vlivem sociálně - kulturních odlišností na obchodní jednání se zahraničními partnery.