Cílem kurzu je představit studentům možnosti výuky v terénu, přičemž kurz je pojat komplexně a zahrnuje různorodé geografické lokality, fenomény a důraz je kladen na koexistenci lidské společnosti a přírody. Kurz by měl studentům ukázat, jak výuku v terénu připravit tak, aby žáky zaujala a aby odpovídala jejich znalostem a dovednostem.