Cílem předmětu je získat základní znalosti a souvislosti v oblasti obchodního práva v evropském kontextu.