Předmět poskytne studentům základní informace o marketingu služeb.Cílem předmětu je charakterizovat problematiku v oblasti služeb, objasnit základní pojmy a vztahy, související se službami a poukázat na vlivy vlastností služeb na marketingovou činnost podniků.