Cílem předmětu je vysvětlení specifik marketingu v případě mezinárodních aktivit podniku. Obsah předmětu je zaměřen na sestavení marketingové kampaně pro zahraniční teritoria.