Cílem předmětu je prohloubit znalosti z oblasti marketingu ve specifických podmínkách organizací poskytujících služby, porozumět odlišnostem postupů a strategií a jejich důsledkům pro marketingové řízení.