Studenti se seznámí se základními pojmy: dekor, motiv, desén, ornament. Získají základní historický přehled motivů v užitém umění od pravěku po současnost s důrazem na jejich využití v užitém umění 20. a 21. století. Dostanou podrobnější přehled o uměleckých směrech, hnutích, školách a autorech významných pro vývoj dekoru zvláště v Evropě a USA, ale také u mimoevropských kultur. Výuka bude úžeji směřována na textil, oděvnictví, oděvní doplňky, šperk a také se sklářskou tvorbu. Seznámí se jak s pracemi jednotlivých designérů z výše zmíněných oborů, tak i komerční sériovou výrobou významných značek.