Cílem předmětu je seznámení studentů s metodami a postupy využívanými při modifikacích povrchů materiálů. Důraz bude kladen na metodiku přípravy povrchových úprav, vlastní tvorbu povlaků a určení parametrů povlakovacích technologií. V rámci přednášek budou představeny základní typy povrchových modifikací, jejich aplikace ve strojírenství a základní finanční a ekologické aspekty. V rámci jednotlivých cvičení budou studentům představeny teoretické i praktické aspekty možností povrchových úprav technických materiálů.