Cílem předmětu je samostatná tvůrčí odborná a výzkumná činnost při řešení tématu bakalářské práce.