Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oblasti obrábění abrazivními a nekonvenčními metodami. Studenti získají znalosti o jejich technologických možnostech, teoretické podstatě, úběru materiálu, produktivitě, dosahova-ných kvalitativních parametrech a důsledcích na integritu povrchu. Seznámí se s hodnocením ekonomických a ekologických aspektů těchto technologií. Metody obrábění jsou založené na hromadném rychlostním mikrořezání velmi jemnými zrny brusiva nebo využívají pro úběr materiálu netradiční moderní fyzikální a fyzikálně - chemické principy.