Předmět rozvíjí praktické znalosti a dovednosti v rámci fyzické geografie a plynule navazuje na předmět Fyzická geografie 1. Jeho cílem je uvést získané teoretické poznatky do praktických souvislostí a doplnit je o základní kapitoly metodické vč. získávání primárních dat, jejich zpracování a interpretace výsledků. Aplikační rozměr tohoto předmětu je podpořen terénními exkurzemi a realizací vybraných případových studií.