Cílem předmětu je seznámení studentů se základními prvky fyzicko-geografické regionalizace v obecném pojetí, a to jednak v České republice, a jednak v jednotlivých regionech světa.