Předmět je zaměřen na syntetizující pohled na problematiku fyzické geografie počínaje regiony vymezenými na základě jednoduchého atributu (např. srážky, půdy dle zrnitosti atd.) a konče složitými konstrukty regionalizace na bázi syntetických ukazatelů.