Seznámení posluchačů se základními pojmy z oblasti nanomateriálů a nanotechnologií.