Osvojit si: Trendy a vztahy vlastností prvků v periodické tabulce. Vznik a výskyt prvků. Chemie důležitých prvků, výskyt, příprava, fyzikální a chemické vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Technický význam vybraných prvků a jejich sloučenin.