Osvojit si: Základy obecné a anorganické a organické chemie, názvosloví, jednoduché chemické výpočty, základní informace o surovinách a produktech chemických výrob (anorganické a organické produkty průmyslové chemie, kovy, žárovzdorné materiály, keramika, sklo) používaných ve strojírenství a příbuzných oborech. Moderní trendy v chemii pro materiálové inženýrství (kompozitní materiály, nanotechnologie a nanomateriály). Osvojit si: Základy bezpečnosti práce a hygieny v laboratoři, základy laboratorní techniky, příprava a mísení roztoků, výpočty a přepočty koncentrací roztoků, měření pH, povrchové úpravy kovů.