Provést literární rešerši k zadanému tématu, zorientovat se v problematice, seznámit se s experimentálním, případně jiným dalším zázemím, které bude studentům k dispozici.