Speciálněpedagogické praktikum 1 se realizuje v zařízeních, která se zaměřují na děti a mladiství se speciálními potřebami formou aktivní účasti studenta na akci/akcích pořádané tímto zařízením v předepsaném rozsahu hodin. Zařízení a akci/akce volí student po konzultaci s vyučujícím dle svých možností a preferencí. Speciálněpedagogické praktikum může být realizováno např. v rámci dětského dne, rekondičního obytu, prázdninového tábora (pobytového i příměstského), školy v přírodě, Dne Země, Noc s Andersenem apod. Praktikum umožňuje studentům ověřit si své schopnosti v přípravě a zajištění programů pro jedince se speciálními potřebami a aplikovat teoretická východiska do praxe