Předmět je zaměřen na seznámení s problematikou nadání s důrazem na školní věk. Cílem předmětu je naučit studenty odhalit nadání u dětí a uplatnit adekvátní výchovně vzdělávací přístupy k dítěti s ohledem na specifika jeho nadání a osobnosti. Snahou je ukázat pestrost přístupů ke každému nadanému dítěti na podkladě teoretického pozadí.