Prohloubení a rozšíření znalostí moderních zásad prezentace, procvičování a upevňování učiva v oblasti gramatiky a slovní zásoby. Seznámení s metodami prezentace sociokulturního prostředí a reálií zemí mluvících cílovým jazykem. Porozumění vztahům mezi teorií a praxí výuky anglického jazyka prostřednictvím reflexe a analýzy vlastní zkušenosti v roli žáka, výukové činnosti během průběžné pedagogické praxe a cílených náslechů v rámci výstupů/mikrovýstupů, ať už při DI1NM či při pedagogické praxi. Využití teoretických poznatků a praktické zkušenosti k efektivnímu plánování výuky v hodině AJ s postupem od jednotlivých aktivit k plánování celé hodiny