Prohloubení a rozšíření znalostí moderních zásad prezentace, procvičování a upevňování učiva v oblasti rozvíjení jazykových prostředků a v oblasti dalších témat z DI1NM. Rozšíření znalostí získaných v rámci bakalářského studia ohledně rozvoje řečových dovedností ve výuce anglického jazyka (rozvoj poslechu, čtení, mluvení a psaní). Studenti budou nově seznámeni s tématem integrace. Budou dále rozvíjet práci s žákem a jeho proměnnými a to v souvislosti s výukou heterogenních tříd. Program je dále zaměřen na výuku výslovnosti, práci s chybou a jejich opravování.