Cílem kurzu je dále rozvinout témata z kurzů DI1NM, DI2NM a DI3NM. Kurz je zaměřen na specifika výuky žáků mladšího školního věku a žáků se specifickými poruchami učení. Pozornost je dále věnována využití ICT technologií ve výuce, využití her, současným trendům ve výuce anglického jazyka a vybraným problémům. Dále také výuce angličtiny pro specifické účely.