Cílem výuky je seznámit studenty s obecnými principy současných postupů při výuce anglického jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na charakteristiky žáka a s nimi souvisejícími prioritami ve výuce anglického jazyka, organizaci práce ve třídě a instrukce v angličtině. Předmět je dále zaměřen na zásady prezentace a procvičování slovní zásoby, výslovnosti, funkcí a gramatických struktur s ohledem na specifické potřeby dětí na 1. stupni ZŠ a na rozvoj receptivních dovedností. Součástí předmětu jsou i principy výběru vhodného materiálu pro výuku AJ a zásady práce s příběhem v hodinách AJ. Důraz je také kladen na upevnění mluveného projevu a správné výslovnosti studentů, umožňující kvalitní vedení hodiny v anglickém jazyce.