Cílem výuky je seznámit studenty s principy současných postupů při výuce cizího jazyka a s jejich aplikacemi ve třídách dětí mladšího školního věku. Předmět je zaměřen na rozvoj produktivních dovedností, na principy a způsoby testování, hodnocení a sebehodnocení a na zásady práce s chybou. Součástí programu je i výuka cizího jazyka pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami a hodnocení a výběr vhodného materiálu pro výuku AJ. Kurz se dále zabývá možnostmi využití projektové práce, her, písní a říkanek ve výuce. Kromě seznámení se s teoretickými principy mají studenti možnost analyzovat příklady výuky, a také navrhnout své vlastní postupy i výukové materiály. Součást kurzu je i práce s odbornou cizojazyčnou literaturou. Studenti jsou schopni studovat z anglické TEFL literatury, shrnout a zhodnotit informace a argumenty z vybraných zdrojů a rozvíjí si tak dovednost čtení na požadovanou úroveň prahové C1 podle SERR.