Cílem předmětu je dát studentům možnost analyzovat svoje mikrovýstupy a výstupy ve školách, jakož i mikrovýstupy a výstupy spolužáků a rozvinout jejich dovednost sebehodnocení. Důraz je kladen na vytvoření prostoru pro výměnu názorů a diskusi o problémech, které se vyskytly v průběhu praxí. Součástí semináře je i rozbor náslechových úkolů zaměřených na různé aspekty výuky/učení se.